Để tạo một bài viết mới, đầu tiên bạn cần có tài khoản quản trị Web và đăng nhập vào trang quản trị của Website. Trang quản trị sẽ có cấu hình như sau:

– Bước 1: Chọn “Bài viết”

– Bước 2: Chọn “Viết bài mới”, trang bài viết mới sẽ xuất hiện ra như hình bên dưới:

– Bước 3: Thêm Tiêu đề bài viết

– Bước 4: Thêm phần nội dung bài viết

– Bước 5: Chọn “Đặt ảnh đại diện” để tải ảnh lên.

– Bước 6, 7: Chọn nơi bài viết muốn hiển thị, 6- Tin tức mới: hiển thị ở trang “Công thức nấu ăn”, 7- Tin tức đặc biệt: Hiển thị ở cuối trang chủ. Nếu click đồng thời cả 2 thì sẽ hiển thị ở 2 nơi.

– Bước 8: Sau khi điền đầy đủ nội dung thì chọn “Đăng” để hoàn thành bài viết.

Đấy, đăng 1 bài viết cũng đơn giản thôi đúng không nào! Cái khó ở chỗ là chúng ta sẽ viết cái gì? Viết cho ai? Viết xong liệu có ai đọc không? Và rất nhiều vấn đề khác nữa mà các bạn cần có kinh nghiệm để làm.

Nếu công việc có gì khó khăn, cứ gọi anh SĐT: 0933.388.201, anh sẽ hỗ trợ nhé!