Con tim và lý trí, lựa chọn sao cho đúng?

Mình quen nhau khi nào…

Anh biết, sẽ có một ngày em đọc được những dòng tâm sự này. Vì vậy, anh đã viết riêng cho em, để một cô gái não cá vàng như em có thể tìm ra bất cứ khi nào em muốn.

18h ngày 28/10/2022, em ngồi phía sau để anh chở những thứ đồ lểnh khểnh sau khi làm xong chương trình. Có lẽ, lúc đó, chúng ta đã bắt đầu bước vào một vòng xoáy mới. Cái mà người ta gọi là tình yêu, nhưng cả anh và em không ai chịu nhận…